CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÀNH NGỌC.

Địa chỉ: Lô CN3 khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

SĐT: 0903.909.007

Email: sales@ttctea.vn